GO! strojové umývanie riadu 5L

Neohodnotené
 
Dostupnosť Skladom
€14,16
   
Kategória Čistiace prostriedky
 
GO! strojové umývanie riadu 5L Nepenivý alkalický prostriedok pre strojové umývanie riadu vo všetkých typoch umývačiek s možnosťou aplikácie tekutých prostriedkov. Prostriedok je určený len pre profesionálne použitie. Dávkovanie: 2-3g prípravku na 1 liter vody pomocou dávkovacieho čerpadla do umývacej zóny umývačky. Prípravok obsahuje: Hydroxid draselný Zloženie: 5% alebo viac, ale menej ako 15%: hydroxid draselný, fosfáty; menej ako 5%: EDTA a jej soli, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol. NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: