SATUR BADEX s vôňou eukalyptu 1l

Neohodnotené
 
Dostupnosť Skladom
Bežná cena €1,79
Ušetríte €0,17 (–9 %)
€1,62
   
Značka Badex
Kategória Čistiace prostriedky
 
Čistenie a upratovanie podláh, kuchynského a hygienického náčinia, sanitárnej keramiky, WC, drezov, hračiek Použite roztok z 1 l prípravku a 9 l vody. Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou. Štandardné vety o nebezpečnosti: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na miesto určené obcou. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: